De eigen regels die de gemeente Amsterdam aanhield voor vakantieverhuur van woningen is onwettig, oordeelt de Raad van State woensdag. Dit betekent dat mensen die hun woning tijdelijk willen verhuren, bijvoorbeeld via Airbnb, dat alleen mogen als ze hiervoor een vergunning hebben.

Voor een vergunning bedacht de gemeente een uitzondering; mensen mochten hun woning toch verhuren als ze aan bepaalde eisen voldeden. Ze moesten vooraf melden dat ze hun huis tijdelijk zouden verhuren en kregen dan een vrijstelling van het wettelijke verbod.

De Raad van State oordeelt nu dat een gemeente zo'n vrijstelling van de landelijke Huisvestingwet helemaal niet mag geven. Volgens die wet is het verboden om zonder vergunning een woonruimte aan de woningvoorraad te onttrekken, ook al is dat voor een korte periode.

Dat dit oordeel nu wordt geveld, komt door een hoger beroep tegen een boete die de gemeente aan een inwoner oplegde. De vrouw in kwestie verhuurde in 2018 haar Amsterdamse woning voor vijf dagen via Airbnb en kreeg vervolgens een boete van 6.000 euro omdat ze het niet vooraf had gemeld.

Omdat de gemeente überhaupt geen meldplicht had mogen instellen, hoeft de verhuurder haar boete nu alsnog niet te betalen. De reden van de boete was namelijk dat de inwoner geen melding had gemaakt.

Overigens waarschuwt de Raad van State dat gemeenten nog altijd boetes kunnen opleggen aan inwoners die zonder vergunning hun woning verhuren. Daar verandert de uitspraak niets aan.

'Uitspraak is een verrassing'

Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam zegt tegen NU.nl dat het nog niet duidelijk is of de uitspraak betekent dat mensen met terugwerkende kracht boetes kwijtgescholden kunnen krijgen.

In een officiële reactie laat ze daarnaast weten dat de gemeente verrast is over de uitspraak van de Raad van State. "Toen Amsterdam jaren geleden begon met pionieren in haar strijd tegen de opmars van toeristisch verhuur in woningen was het onduidelijk of het verhuren van je woning voor een enkele nacht gezien kon worden als woningonttrekking." Met de uitspraak lijkt nu elke nacht verhuur verboden, zonder ruimte voor vrijstellingen.

Amsterdam vindt de uitspraak niet alleen verrassend, maar ziet het oordeel ook als "een belangrijke kans" in de strijd tegen "de explosieve groei van vakantieverhuur". De gemeente onderzoekt momenteel wat de uitspraak precies inhoudt, en wacht af wat voor stappen de Tweede Kamer zal zetten om vakantieverhuur wettelijk aan banden te leggen. Naar verwachting wordt hiervoor halverwege het jaar een aanvullend wettelijk criterium van kracht.