Bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb) waar overwegend vrouwen de leiding hebben, doen minder vaak een beroep op externe financiering dan ondernemingen die worden geleid door mannen. Tot die conclusie komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de dinsdag gepubliceerde Financieringsmonitor.

Bedrijven waar vrouwen de lakens uitdelen, hebben minder behoefte aan geld van buitenaf, onderzoeken ook minder wat voor mogelijkheden ze daartoe hebben en doen dan ook minder vaak een aanvraag. Volgens het CBS denken vrouwen eerder dat ze de lening niet zullen krijgen of dat geld lenen te duur is.

De verschillen in financieringsbehoefte tussen mkb-bedrijven geleid door mannen en ondernemingen onder leiding van vrouwen noemt het CBS "significant". "Ook na correctie voor verschillen in kenmerken van de bedrijven, zoals sector en grootte."

Het is wel zo dat het bedrijven met vrouwen aan het roer even vaak lukt om geld te lenen als ondernemingen met een mannelijke leiding.