Het UWV verwacht in 2020 zo'n 65 miljoen euro kwijt te zijn aan het langere betaalde partnerverlof na de komst van een baby. Er zullen zo'n 36.000 partners een aanvraag indienen, schat het instituut in de dinsdag verschenen Januarinota.

De regeling geldt dit jaar voor alle kinderen die worden geboren vanaf 1 juli. Partners hebben vanaf die datum recht op maximaal vijf weken extra verlof tegen 70 procent van het dagloon. In de komende jaren verwacht het instituut dat het aantal jaarlijkse aanvragen verder zal oplopen naar 95.000, goed voor een bedrag van 173 miljoen euro.

Het UWV meldt verder naar verwachting dit jaar 3,5 miljard euro uit te keren aan mensen die in de WW zitten. Dat is minder dan in eerdere jaren. In 2018 en 2019 kwam dit bedrag nog uit op respectievelijk 4,1 miljard en 3,7 miljard euro. Het instituut rekent vooral op een daling vanwege de beperking van de WW-duur. Ontslagen werknemers hebben straks recht op maximaal 24 maanden WW-uitkering in plaats van 38 maanden.

De uitkeringslasten voor arbeidsongeschiktheid nemen naar verwachting juist toe. Het UWV gaat uit van 13,4 miljard euro in 2020. Vorig jaar lag dit bedrag nog op 12,9 miljard euro. Die verwachte toename hangt vooral samen met het stijgende aantal zestigplussers. Deze groep loopt een groter risico op gezondheidsproblemen en heeft daarom een grotere kans om arbeidsongeschikt te raken.

Verder denkt het UWV zo'n 1 miljard euro uit te keren aan werknemers van wie het dienstverband is beëindigd na langdurige arbeidsongeschiktheid. Over 2015 tot 2020 worden ruim 66.000 compensaties met een waarde van ruim 900 miljoen euro verwacht. Vanaf 2020 denkt het UWV jaarlijks zeventienduizend compensaties (in totaal 175 miljoen euro) uit te keren.