De grootste uitschieters in inkomens van zelfstandigen zijn te vinden in de gezondheid- en welzijnszorg. Aan de hoge kant gaat het niet verwonderlijk om medisch specialisten, huisartsen en tandartsen. Aan de onderkant zitten medewerkers in bijvoorbeeld de jeugdzorg, fysiotherapeuten en logopedisten.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de inkomens van zelfstandigen per sector onder de loep nam. Het aantal mensen dat zijn geld verdient als zelfstandige is in de onderzochte periode van 2007 tot 2018 gigantisch toegenomen, van 260.000 tot 1,3 miljoen.

Gekeken naar alle beroepsgroepen was het doorsnee-inkomen van zelfstandigen in de zakelijke dienstverlening het grootst. Dat zijn beroepen als consultant, architect of ingenieur. "Dienstverleners die hun diensten leveren aan bedrijven", verduidelijkt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. In de handel en zorg was het doorsnee-inkomen het laagst met respectievelijk 30.000 en 31.000 euro.

Het aantal zelfstandigen nam ook het meest toe in de zakelijke dienstverlening, met 78.000. Maar ook in de bouwnijverheid (plus 56.000) en de zorg (55.000) groeide het aantal zelfstandig ondernemers behoorlijk. In de landbouw, bosbouw en visserij was juist sprake van een krimp.