De grote vraag naar woningen gaat ten koste van andere vastgoedsegmenten, zoals kantoren en bedrijfsruimten. Waar eerder kantoren pas werden omgebouwd tot woning als ze geruime tijd leeg stonden, gebeurt het nu veel vaker zodra een huurder vertrekt.

Dat staat in de sectorprognose voor vastgoed van ABN AMRO. De waarde van huurwoningen in de vrije sector nam met afstand het meest toe van alle typen vastgoed. "Sinds 2014 met 52,7 procent", zegt sectoreconoom Madeline Buijs.

Die forse toename heeft er volgens ABN toe geleid dat veel kantoren zijn omgebouwd tot woningen. "Eerst waren dit veelal langdurig leegstaande kantoren, maar inmiddels worden hoofdzakelijk kantoren omgebouwd die nog een huurder zouden kunnen vinden. Het is lucratiever om er woningen in te bouwen dan te verhuren als kantoor."

Bestaande kantoren worden volgens Buijs ook optimaal benut. "De leegstand is nog maar 6 procent."

Vooruitzichten voor hele sector iets minder rooskleurig

Volgens de prognose zijn de vooruitzichten voor de hele vastgoedsector voor de komende jaren iets minder rooskleurig dan in voorgaande jaren. "Dat is niet vreemd gezien het feit dat de economische groei iets terugloopt", zegt Buijs.

De waarde van het vastgoed neemt daardoor minder toe dan in voorgaande jaren. Dat verschilt dus wel per segment. "Een aantal segmenten heeft te maken met de gevolgen van een gebrek aan nieuwbouw, zoals bedrijfsruimten, huurwoningen in de vrije sector en kantoren." Daardoor wordt dit soort ruimten wel schaarser, waardoor ze toch iets meer waard worden.

Dat kan niet gezegd worden van winkels. "Die hebben te maken met structurele veranderingen", aldus Buijs. "De vraag naar winkelpanden staat onder druk doordat consumenten steeds meer online kopen."