Een vleesverwerkingsbedrijf heeft een boete van ruim 500.000 euro opgelegd gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het bedrijf heeft niet genoeg maatregelen genomen om mogelijk met salmonella besmet vlees uit de handel te nemen.

Het ging om varkensvlees dat besmet kon zijn met Salmonella Goldcoast. De zaak speelde eind 2018. Volgens de dienst heeft het bedrijf zijn afnemers gevraagd om instructies van de NVWA om de producten uit de handel te halen, te negeren.

"De NVWA neemt deze zaak hoog op. Omdat er sprake is van opzet en het bedrijf een omzet heeft van meer dan 10 miljoen euro is besloten een omzetgerelateerde boete op te leggen." Het is voor het eerste dat de NVWA zo'n soort boete oplegt. Het bedrijf kan nog bezwaar aantekenen tegen de boete.

"Levensmiddelenbedrijven zijn verplicht om levensmiddelen uit de handel te nemen als er redenen zijn om aan te nemen dat deze niet voldoen aan de voedselveiligheidsvoorschriften", aldus de NVWA.

De autoriteit herleidde eind 2018 een besmettingsgeval tot een slachterij, die leverde aan verschillende vleesverwerkers. "De besmetting kwam aan het licht doordat in Nederland sinds de zomer van 2018 meer patiënten met Salmonella Goldcoast dan gewoonlijk werden gesignaleerd." Het vlees werd uiteindelijk teruggeroepen, maar niet alle vleesverwerkers gaven er gehoor aan.