De bouwproductie steeg in 2019, maar de groei zal in 2020 en 2021 als gevolg van de stikstofproblematiek stil komen te liggen. Vooral de nieuwbouw van woningen en infraprojecten worden zwaar getroffen. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in de woensdag verschenen studie Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2020.

Er werd vorig jaar flink gebouwd, aldus het instituut: de totale productie in de utiliteitsbouw nam met ruim 7 procent toe, aangejaagd door de nieuwbouw. Ook werd voor het derde jaar op rij de arbeidscapaciteit in de sector uitgebreid.

De nabije toekomst van de bouwsector is minder rooskleurig: de groei valt stil in de komende twee jaar. Er werden in de eerste maanden van 2019 minder vergunningen verleend voor nieuwbouw van woningen, en dat werd in de tweede helft van het jaar versterkt als gevolg van de stikstofcrisis. De nieuwbouwproductie van woningen zal in beide jaren met zo’n 5 procent per jaar dalen.

In de periode 2022-2024 zal de bouwproductie zich weer sterk gaan ontwikkelen, verwacht het EIB, en de nieuwbouwproductie van woningen kan met gemiddeld 7 procent in deze jaren groeien tot 70.000 woningen tegen het eind van de periode. Tot een echte verruiming van de woningmarkt zal dat niet leiden: het CBS verwacht dat het aantal huishoudens dat een woning zoekt daar elk jaar nog steeds ruim boven ligt.

Na jaren van hoge werkgelegenheidsgroei slaat ook het beeld op de bouwarbeidsmarkt dit jaar om, aldus EIB. De werkgelegenheid daalt naar verwachting geleidelijk in de loop van het jaar en komt gemiddeld in 2020 nog net uit boven die van 2019. In 2021 daalt de werkgelegenheid met 1,5 procent. De instroom vanuit de opleidingen is de komende twee jaar voldoende om de vraag op te vangen en van grote werkloosheid zal geen sprake zijn.

Waarom zorgt stikstof voor zo veel problemen in Nederland?
77
Waarom zorgt stikstof voor zo veel problemen in Nederland?