De gemeente Amsterdam heeft besloten om al haar aandelen in het noodlijdende Afvalenergiebedrijf (AEB) van de hand te doen, schrijft de gemeente dinsdag in een persbericht. Het voorstel wordt in februari in de gemeenteraad van Amsterdam besproken.

In juni belandde het afvalverwerkingsbedrijf in acute financiële nood, nadat vier van de zes verbrandingslijnen stil werden gelegd. De lijnen werden stilgelegd, omdat het bedrijf door aanhoudende technische problemen de veiligheid van het personeel niet meer kon garanderen. Het stilleggen van de lijnen in juli zorgde voor een nationale afvalcrisis en bezorgde AEB, met de gemeente als enige aandeelhouder, een enorme schuld.

In de zomer overwoog de gemeente Amsterdam al om AEB van de hand te doen, maar koos ze er uiteindelijk toch voor om de vuilverbrander eerst weer financieel gezond te maken. De gemeente stak in totaal 80 miljoen euro in de noodlijdende afvalverwerker. Door er tientallen miljoenen in te pompen, hoopte de gemeente het afvalverwerkingsbedrijf later voor een hogere prijs van de hand te doen.

De komende maanden bereidt het college het verkoopproces verder voor. Dit bestaat uit onder meer een boekenonderzoek en het samenstellen van informatie voor potentiële kopers. Het definitieve besluit over de verkoop van de AEB-aandelen van de gemeente wordt naar verwachting in april of mei voorgelegd aan de gemeenteraad.

"Het is goed dat het college dit principebesluit tot verkoop van AEB heeft genomen en de uitgangspunten heeft bepaald", zegt wethouder Victor Everhardt (Deelnemingen). "Dit brengt de verkoop van AEB een belangrijke stap verder. Ik wil alle medewerkers van AEB, en het bestuur, bedanken voor hun tomeloze inzet. Hierdoor is AEB hard op weg weer financieel gezond te worden."

Amsterdam gaat echter niet alle taken uit handen geven en schrijft dat publieke taken op het gebied van de afvalinzameling en afvalverwerking na de verkoop in handen komt bij de gemeente, zoals het beheer en de exploitatie van de recyclepunten waar Amsterdammers grofvuil en klein chemisch afval kunnen wegbrengen. Ook de regierol op het gebied van het vermarkten van de gescheiden ingezamelde afvalstromen, zoals papier, glas en textiel, gaat terug naar de gemeente.