Slechts enkele tientallen van de 380 geldautomaten van ABN AMRO die begin december werden dichtgetimmerd, zijn weer in gebruik. ABN AMRO sloot begin december per direct ruim de helft van zijn geldautomaten vanwege plofkraken. Ook werden negentig Geldmaat-automaten buiten gebruik gesteld.

ABN AMRO heeft bij het verbouwen of verplaatsen van de automaten eerst geïnventariseerd waar de nood het hoogst was. Dat wil zeggen, waar of de dekkingsgraad in het gedrang dreigde te komen of de capaciteitsbehoefte.

"Mensen moeten binnen een straal van 5 kilometer geld kunnen opnemen en op plaatsen waar veel geld wordt opgenomen, moet genoeg capaciteit zijn", legt een woordvoerder van ABN uit.

Op basis daarvan is de bank aan de slag gegaan. "Uit de inventarisatie kwam naar voren dat de vervanging van een honderdtal automaten prioriteit had.

Daarvan zijn enkele tientallen geldautomaten vervangen door een ander type, op dezelfde locatie. De rest daarvan volgt later deze maand." Begin december vorig jaar werd bekend dat criminelen een methode hadden ontwikkeld om geldautomaten van een bepaald type te kraken. Die automaten worden vervangen.

Grote banken voegen hun betaalautomaten samen

"Soms kan dat betekenen dat een automaat die binnen hing, buiten geplaatst wordt en vice versa. Dat is een snelle oplossing", aldus de ABN AMRO-woordvoerder.

Na het vervangen of verplaatsen van het eerder genoemde honderdtal automaten, mist ABN nog 280 machines. "Bij het al dan niet vervangen daarvan, speelt ook de komst van de Geldmaat een rol." De drie grote banken, ABN, ING en Rabobank voegen hun betaalautomaten samen tot een landelijk netwerk van de Geldmaat. Daardoor wordt het totaal aantal geldautomaten kleiner, maar de landelijke dekking wordt niet minder.

De uitrol van de Geldmaat is medio vorig jaar begonnen. ABN: "Stel dat op een klein stukje vijf automaten zaten van drie verschillende banken, waaronder twee van het bewuste type van ons, dan vervangen we onze automaten niet." Het was dan sowieso al de bedoeling dat het aantal van vijf werd teruggeschroefd. "Zolang wordt voldaan aan de eisen van dekking en capaciteit."

De behoefte aan contant geld neemt af

Van de negentig Geldmaat-automaten die werden dichtgetimmerd, is nog geen enkele vervangen of verplaatst. "Daar maken we nu een begin mee", zegt een woordvoerder van Geldmaat. "Dat traject duurt even. In principe komen ze allemaal terug, misschien een stukje verderop."

Het is de bedoeling dat eind van dit jaar, begin volgend jaar alle geldmaten geplaatst zijn. Hoeveel, dat is nu nog niet bekend. "Dat hangt mede af van de behoefte aan contant geld." En die neemt al jaren af.

Bij ABN zal het hoe dan ook nog wel even duren voordat alle gesloten automaten die terug zouden moeten komen, weer in gebruik zijn. "In een aantal gevallen willen bewoners helemaal geen geldautomaat meer in hun buurt. Wat doe je dan?"

Plofkraken heviger: zo werkt het en dit zijn de gevolgen
85
Plofkraken heviger: zo werkt het en dit zijn de gevolgen