De in december in cao's afgesproken loonstijgingen kwamen gemiddeld uit op 3,1 procent. Volgens werkgeversvereniging AWVN is dat de grootste afgesproken loonstijging ooit.

"Daarmee wordt de opwaartse trend van de afgelopen maanden voortgezet", aldus de AWVN. Over heel 2019 kwam de in cao's afgesproken loonsverhoging uit op gemiddeld 2,8 procent. Het gaat nadrukkelijk om collectieve arbeidsovereenkomsten waar afgelopen jaar een handtekening onder is gezet.

Het kan dus zijn dat de daarin afgesproken verhoging al is ingegaan, al dan niet met terugwerkende kracht, of nog moet ingaan. Volgens het AWVN is al wel te zien dat in de cao's die op 1 januari van dit jaar van kracht werden, de lonen met 3,07 procent omhooggingen.

In 2019 werden 318 cao's vernieuwd, die golden voor 2,6 miljoen werknemers. Gekeken naar sectoren gingen werknemers in overheidsdienst er 3,2 procent op vooruit. In de zorg ging het om 3,1 procent en in de chemie 3 procent. De overige sectoren bleven onder de 3 procent steken.