De export van Nederlandse varkensvlees is afgelopen jaar zowel in waarde (met zo'n 30 procent) als in volume (met circa 16 procent) toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor, meldt ABN AMRO in een donderdag verschenen publicatie over de agrarische sector. Dat komt vooral door schaarste in China, waar veel varkensvlees wordt geconsumeerd.

De schaarste wordt veroorzaakt door de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in het land. Econoom Nadia Menkveld van ABN AMRO verwacht dat die schaarste zeker nog twee jaar aanhoudt.

China moet daardoor varkensvlees van elders halen, onder andere uit Nederland. De Europese Unie exporteert wereldwijd het meeste varkensvlees, gevolgd door de VS. "Binnen de EU staat Nederland op een vierde positie", zegt Menkveld.

Als gevolg van de huidige Nederlandse regelingen voor het inkrimpen van de varkenssector zal de Nederlandse productie juist dalen.

"De productie liep afgelopen jaar al 2 procent terug en dat zal dit jaar verder oplopen tot 3 procent en in volgend jaar zelfs tot 7 procent", verwacht de econoom. Bij een gelijkblijvende of toenemende vraag en een dalende productie zullen de prijzen verder oplopen.

Bij vlees was de stijging het grootst

Niet alleen de uitvoer van varkensvlees nam het afgelopen jaar toe. Dat gold ook voor voedingsmiddelen in algemene zin. "We schatten op basis van de nu beschikbare cijfers dat het gaat om een toename van 5 procent van de uitvoerwaarde ten opzichte van een jaar eerder." Bij vlees was de stijging met 7 procent het grootst. "Dat werd vooral gedreven door de grotere vraag naar varkensvlees", aldus Menkveld.

De export van vis noteerde een plus van 6 procent en groente en fruit een stijging van 7 procent. "Dat beeld is wel enigszins vertekend, omdat het bij fruit voor een groot deel om wederuitvoer gaat. Groente is wel voor meer dan 80 procent afkomstig van Nederlandse tuinders."