Amsterdam legt het doorverhuren van nieuwbouwkoopwoningen aan banden en komt met een zogenoemde zelfwoonplicht. Die plicht wordt opgenomen in de erfpachtvoorwaarden en geldt ook voor volgende kopers, om een langdurige werking te verzekeren.

Wel mogen kopers van nieuwbouwwoningen verhuren aan een "eerstegraads" familielid, zoals een partner, ouders of kinderen en hun partners. Ook mag een woning bij tijdelijk verblijf in het buitenland worden verhuurd. Daarnaast blijft het toegestaan om een woning te verhuren als de huur onder de 1.027 euro blijft, de grens van het hoge- en middenhuursegment.

"In Amsterdam zijn de afgelopen jaren veel koopwoningen opgekocht, om ze daarna voor de hoofdprijs door te verhuren", schrijft de gemeente woensdag. De maatregel moet ervoor zorgen dat deze praktijk stopt, zodat de stad als woonplaats bereikbaar blijft voor alle inkomensgroepen.

Ook wil de gemeente de krapte op de koopwoningmarkt op deze manier aanpakken. "Door nieuwbouwwoningen alleen te verkopen aan mensen die daar zelf willen wonen, zorgen we dat deze woningen koopwoningen blijven en dat ze niet terechtkomen in het dure huursegment."

De maatregel zal alleen gelden voor nieuwbouw, omdat hierbij de erfpachtvoorwaarden nog kunnen worden aangepast. De gemeente onderzoekt of er landelijk wetgeving kan komen, die ook voor bestaande woningen zelfwoonplicht instelt.