De overheid moet investeren in goed werk en een basisbaan voor werklozen, in plaats van een uitkering. Daarvoor pleit de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR), een belangrijk adviesorgaan van de overheid, in een rapport dat woensdag gepubliceerd wordt.

Volgens de WRR is werk belangrijk voor de samenleving. Daarom is het niet wenselijk dat mensen langdurig werkloos blijven.

Meer dan een miljoen Nederlanders kunnen op dit moment geen werk vinden, terwijl ze dat vaak wel graag willen. Door middel van een basisbaan kunnen zij volgens het adviesorgaan toch een bijdrage leveren aan de maatschappij.

Drie onderzoekers van de WRR beoordeelden de kwaliteit van werk in Nederland. Zij komen met negen adviezen voor de overheid om goed werk mogelijk te maken.

Volgens de onderzoekers is goed werk belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van mensen en de samenleving. Ook is het van belang voor de sociale samenhang.

Werk veelal onzekerder geworden

Uit het onderzoek blijkt dat voor steeds meer mensen hun werk onzekerder is geworden. In 2018 had 36 procent van de Nederlanders een onzekere baan. Flexibilisering, nieuwe technologieën en intensivering zouden hieraan bijdragen. Veel werknemers hebben bijvoorbeeld een flexibel arbeidscontract.

De WRR stelt ook een basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor die voor iedereen hetzelfde is. Op dit moment zijn vooral veel zzp'ers onverzekerd.

Woensdagavond presenteren de onderzoekers hun bevindingen aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.