Schiphol gaat zich inzetten om de uitstoot via stikstof te verminderen. Dat stelt de Royal Schiphol Group dinsdagavond in een eerste reactie op het gelekte rapport van de commissie-Remkes.

De groep noemt het advies van de commissie "duidelijk en werkbaar".

"Schiphol is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en wil zich - samen met de sector en in lijn met het advies van de commissie Remkes - inzetten om de noodzakelijke maatregelen te realiseren", schrijft het bedrijf op de website.

Dinsdag lekte er een rapport uit waarin de commissie-Remkes stelt dat de luchtvaartsector minder stikstof moet uitstoten. Als de uitstoot niet afneemt mag Schiphol niet verder uitbreiden.

Volgens de commissie staat de bijdrage van de luchtvaart aan de vermindering van de uitstoot niet in verhouding tot de bijdrage vanuit andere sectoren. Volgens de commissie is dit niet eerlijk tegenover deze sectoren.

Schiphol gaat onder meer elektrisch taxiën verder ontwikkelen. In het rapport draagt de commissie dit ook als mogelijke oplossing aan.

Daarnaast zegt Schiphol het gebruikmaken van stillere en schonere vliegtuigen te stimuleren. Ook wil het vliegveld duurzame vliegtuigbrandstoffen gaan gebruiken.

KLM: 'Wij blijven ons inzetten voor terugdringen uitstoot

Luchtvaartmaatschappij KLM, grootgebruiker van Schiphol en voorstander van een spoedige opening van Lelystad Airport, laat in een reactie weten zich te blijven inzetten voor het terugdringen van de uitstoot.

De maatschappij heeft de afgelopen jaren al stappen gezet. Zo zijn aanvliegmethodes bijvoorbeeld al aangepast, wat zowel minder geluidshinder als uitstoot oplevert, omdat daarmee minder brandstof wordt gebruikt.

KLM herhaalt dat de maatschappij vindt dat zowel Schiphol als Lelystad zich verder moet kunnen ontwikkelen om verduurzamen van de luchtvaart mogelijk te maken.