De zogenoemde Green Deal van de Europese Unie gaat verdeeld over tien jaar opgeteld 1 biljoen euro kosten en moet ervoor zorgen dat de netto CO2-uitstoot in 2050 naar nul is afgebouwd. Lidstaten die afhankelijk zijn van onder meer kolen en waar dus meer wordt uitgestoten, worden extra geholpen met een transitiefonds van honderden miljarden.

Polen schaarde zich eerder niet achter de doelen, omdat de economie van het land te afhankelijk van steenkool en bruinkool zou zijn. De EU probeert toch steun te krijgen door dergelijke landen en gebieden extra steun te bieden bij de transitie naar meer hernieuwbare energie. Armere regio's, zoals gebieden in Roemenië, krijgen hierbij meer geld dan rijkere gebieden.

Het plan is om zo'n 300 miljard euro van het totale budget uit private bronnen te verkrijgen. De rest moet deels van de lidstaten komen en ongeveer de helft van de 1 biljoen euro komt van het budget dat de EU al te besteden heeft.

Om tegen 2030 de huidige uitstoot te halveren, zou naar schatting 260 miljard euro per jaar nodig zijn om te investeren in de energie-, transport- en constructiesector.

"We hebben klimaatcash nodig om een klimaatcrash tegen te gaan", zei Eurocommissaris Johannes Hahn over het plan. De Europese Unie zit momenteel in de laatste fase van het overleg over de besteding van het langetermijnbudget voor 2021 tot en met 2027.