De gemeente Amsterdam gaat problematische schulden van jongeren overnemen van schuldeisers, meldt wethouder Marjolein Moorman dinsdag.

De gemeente start in februari een proef waaraan 150 Amsterdamse jongeren tot 27 jaar meedoen. Deze groep heeft een schuld opgebouwd van minstens 3.000 euro, waardoor ze in de problemen zijn gekomen.

Tijdens de proef wil de gemeente in gesprek gaan met de verschillende schuldeisers van de jongeren, zodat de schulden kunnen worden overgenomen. Als die schuldeisers daarmee instemmen, zal de jongere niet meer bij verschillende instanties schulden hebben, maar alleen bij de gemeentelijke Kredietbank. Volgens de wethouder kan dit stress verminderen.

Er zal dan tegelijkertijd een begeleidingsplan worden gemaakt met een coach waarin concrete doelen staan over bijvoorbeeld het vinden van werk of het behalen van een opleiding. Als de jongere een doel behaalt, zal tussentijds een deel van de schuld worden kwijtgescholden. "Hierdoor wordt de jongere gestimuleerd om het hele plan te voltooien", zegt de wethouder.

De hoogte van het bedrag dat wordt kwijtgescholden, varieert per jongere. Zij moeten hun schulden naar draagkracht aflossen.

'Honderden Amsterdamse jongeren kampen met problematische schulden'

Volgens Moorman zijn er honderden Amsterdamse jongeren met problematische schulden. "Je kan daardoor verkeerde keuzes maken die een goede toekomst in de weg staan", zegt de wethouder. "Het kunnen onverstandige uitgaves zijn die iemand op zijn achttiende heeft gedaan en waar je dan lang voor moet boeten."

De gemeente heeft 350.000 euro per jaar gereserveerd voor de plannen. Bij succes zal de proef worden uitgebreid.