De groei van de sector Transport en Logistiek zal dit jaar afvlakken. Dit voorspelt ABN AMRO in zijn jaarlijkse sectorprognose.

ABN AMRO voorspelt een terugval in de groeicijfers van 1,5 procent in 2019 naar 0,5 procent in 2020. De afvlakkende economie wordt hiervoor als oorzaak genoemd. Al eerder werd gewaarschuwd voor een economische terugval. De sector is sterk verbonden aan de beweging van de economie.

Een andere belangrijke reden voor de terugval zijn de strengere milieuregels. De sector Transport en Logistiek is sterk afhankelijk van de bouw en door het strenge stikstofbeleid zullen er minder bouwvergunningen worden verstrekt. Met name de binnenvaart gaat hier last van krijgen. Grondstoffen en bouwmaterialen maken 40 procent van het vrachtvolume uit.

ABN AMRO stelt dat verduurzaming van de sector op termijn de klappen kan opvangen. Door de uitstoot van CO2, stikstofoxiden en fijnstof omlaag te brengen kan er een concurrentievoordeel ontstaan. In de sector wordt vaak hevig op prijs geconcurreerd.