De Belastingdienst heeft een Amsterdams schoonmaakbedrijf naheffings- en navorderingsaanslagen opgelegd voor ruim 3 miljoen euro, waarvan 0,5 miljoen euro direct is geïncasseerd. Ook kreeg het bedrijf ruim 50.000 euro aan boetes vanwege onderbetaling en het inzetten van werknemers zonder werkvergunning.

De misstanden kwamen aan het licht tijdens een onderzoek naar de werkomstandigheden van schoonmakers in hotels. Het onderzoek is uitgevoerd door de Inspectie SZW, het UWV, de gemeente Amsterdam en de Belastingdienst.

De Belastingdienst heeft beslag gelegd op de rekeningen en openstaande vorderingen bij opdrachtgevers van het schoonmaakbedrijf.

Het schoonmaakbedrijf liet in meerdere hotels twee vreemdelingen zonder werkvergunning werken. Hier is een boete van 16.000 euro voor uitgedeeld. De hotels waar ze de werkzaamheden uitvoerden, zijn eveneens beboet.

Fouten bij betaling van werknemers

Ook bij het betalen van werknemers ging het schoonmaakbedrijf in de fout. Zo werden twee medewerkers onderbetaald en kregen vier medewerkers het loon niet op een bankrekening overgemaakt. Daarnaast kon het bedrijf bij een werknemer niet aantonen hoeveel loon en vakantiebijslag was uitbetaald en hoeveel uren deze persoon had gewerkt.

Hierdoor kon de inspectie niet vaststellen of de werknemer het minimumloon had ontvangen. Voor al deze overtredingen is een boete van 20.250 euro opgelegd. Tot slot kreeg het schoonmaakbedrijf een boete van 15.000 euro, omdat de onderneming geen deugdelijke registratie van de arbeids- en rusttijden kon laten zien.

Op de vlucht

Tijdens de inspectie sloeg een persoon op de vlucht. Na onderzoek van het UWV bleek dat hij een WIA-uitkering kreeg en al vanaf oktober 2017 zwartwerkte.

Omdat de schoonmaker niets bij het UWV had gemeld, ontving hij een terugvordering van 11.000 euro en een boete van 5.500 euro.