De Europese Commissie biedt Polen een fonds aan van 100 miljard euro om het land over te halen de Green Deal te steunen, schrijft de Volkskrant. Dit zogenoemde 'eerlijke overgangsmechanisme' geldt voor lidstaten die het hardst geraakt worden door de deal, die bedoeld is om de Europese Unie klimaatneutraal te maken in 2050.

In december weigerde de Poolse premier als enige de deal te ondertekenen. Met deze tegemoetkoming hoopt de Commissie dat het land zich alsnog achter de klimaatdoelstelling schaart. Commissieambtenaren vermoeden dat het overgangsfonds een politiek conflict kan veroorzaken tussen lidstaten.

Alleen regio's die voor 'een disproportionele grote uitdaging' komen te staan bij de omschakeling naar een duurzame economie, maken volgens vertrouwelijke Commissievoorstellen aanspraak op het fonds. Hiermee zouden de financiële gevolgen verzacht worden van de sluiting van kolencentrales, verouderde industrieën en vervuilende veerdiensten op diesel.

Roemenië, Bulgarije en Polen willen extra geld

Het 'eerlijke overgangsmechanisme' bestaat uit goedkope leningen voor de meest getroffen regio's en subsidies die opgebouwd zijn uit de nieuwe EU-begroting, eigen bijdragen van de betrokken landen en bestaande steunfondsen voor armere regio's. Over de inzet van het laatstgenoemde fonds zijn armere lidstaten als Roemenië, Bulgarije en Polen niet te spreken. Zij willen extra geld.

De in december gepresenteerde Green Deal moet ervoor zorgen dat Europa in 2050 "het eerste klimaatneutrale continent ter wereld" wordt. Dat betekent dat de netto uitstoot van de EU op dat moment nul is en de volledige uitstoot van broeikasgassen gecompenseerd wordt, zodat deze niet bijdraagt aan klimaatverandering.