Woensdag 5 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Wouter Koolmees

Koolmees ziet na evaluatie geen reden om minimumloon te verhogen

Het kabinet ziet geen reden om het wettelijk minimumloon te verhogen. De ontwikkeling van het minimumloon tussen 2011 en 2018 is geëvalueerd en volgens minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is er geen reden om iets te wijzigen.
Door NU.nl

"Al een halve eeuw biedt het wettelijk minimumloon bestaanszekerheid aan werknemers. Daar is het kabinet trots op", aldus Koolmees.

"Het kabinet vindt het belangrijk om nu en in de toekomst goed in de gaten te houden of het minimumloon en de daaraan gekoppelde sociale uitkeringen toereikend zijn en blijven." Dat is nu wel het geval, volgens de minister.

Uit de evaluatie blijkt dat het minimumloon tussen 2011 en 2018 meer is gestegen dan het gemiddelde loon. Ook de koopkracht van werkenden met een minimumloon is toegenomen. Bovendien kent Nederland een lage inkomensongelijkheid, die in de geëvalueerde periode stabiel is gebleven.

Het Centraal Planbureau (CPB) gaat volgens Koolmees onderzoeken wat de gevolgen voor de werkgelegenheid en de economie zouden zijn als het minimumloon wordt verhoogd. Het huidige minimumloon voor mensen boven de 21 jaar ligt nu op 1.653,60 euro per maand.


Lees meer over:

GeldWouter KoolmeesEconomie

Aanbevolen artikelen