Door de PFAS- en stikstofproblematiek zal er dit jaar minder gebouwd worden dan in 2019, voorspelt ABN AMRO dinsdag. De bank ziet de bouwproductie met 2 procent dalen en verwacht voor 2021 dat de groei stabiliseert.

De krimp in het nieuwe jaar komt niet voort uit een gebrek aan vraag, maar uit een beperkt aanbod. Dit heeft alles te maken met de effecten van de PFAS- en stikstofproblemen, stelt ABN AMRO. Hierdoor zijn er in de tweede helft van 2019 flink minder bouwvergunningen afgegeven. Zo is het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouwwoningen tussen augustus en oktober 2019 met 28,3 procent gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Gemiddeld zit er ongeveer zes maanden tussen het verlenen van een vergunning en de eerste schep in de grond, waardoor de bouwproductie volgend jaar lager ligt als gevolg van de daling van het aantal verleende vergunningen.

ABN AMRO verwacht dat de impact in 2020 vooral groot zal zijn voor de woningbouw (-2,5 procent) en grond-, wegen-, en waterbouw (-3,5 procent). In 2021 ligt in deze sectoren een licht herstel in het vooruitzicht.

Doordat er minder gebouwd wordt, worden ook aanverwante sectoren geraakt. Zo krijgen producenten van hout- en bouwmaterialen in 2020 te maken met een productiedaling van 3 procent en zal ook in 2021 de productie verder dalen, voorspelt ABN AMRO. Voor verhuurders van bouwmaterieel wordt in 2020 een krimp van 2 procent verwacht, omdat er simpelweg minder machines gebruikt zullen worden als er minder wordt gebouwd.

Mogelijk sterke groei van bouwproductie in 2021

Hoelang de problematiek in de bouwsector nog aanhoudt, kan ABN AMRO niet zeggen en hangt volgens de bank af van nieuwe kabinetsmaatregelen. "Doordat er nog steeds vraag naar bouwprojecten is, zullen veel projecten in gang worden gezet zodra dit weer mogelijk is."

"Dit kan een luchtbel in de orderportefeuille veroorzaken: nu weinig of geen projecten, maar later een stuwmeer. Dit kan ervoor zorgen dat na 2021 de bouwproductie sterk groeit en een inhaalslag gaat maken", schrijft Madeline Buijs, econoom bij ABN AMRO.