In 2019 zijn de cao-lonen gemiddeld met 2,5 procent gestegen, wat de grootste stijging is van het afgelopen decennium. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Wel is de stijging van de consumentenprijzen met 2,6 procent in de eerste elf maanden groter dan die van de lonen.

Het is volgens deze voorlopige cijfers overigens voor het eerst in vijf jaar dat de cao-lonen minder stijgen dan de winkelprijzen. Begin januari komt het CBS met de definitieve prijsstijging in 2019.

Sinds de tweede helft van 2017 loopt de cao-loonstijging elk kwartaal op. In het vierde kwartaal van 2019 was de stijging 2,7 procent, terwijl in de eerste helft van 2017 die stijging nog maar 1,3 procent was.

Tussen de drie hoofdsectoren overheid, particuliere bedrijven en de gesubsidieerde sector zijn weinig verschillen. De cao-loonstijging is bij de overheid met 2,6 procent het grootst, terwijl de particuliere bedrijven met 2,4 procent de laagste stijging laten zien. In 2018 waren de verschillen groter, meldt het statistiekbureau.

De grootste cao-loonstijging komt in 2019 voor de rekening van de bedrijfstak horeca, en bij waterbedrijven en afvalbeheer, met 3,1 procent. In de informatie en communicatie was met 1,6 procent de laagste stijging te zien.

De contractuele loonkosten, ofwel de cao-lonen met daarbij de werkgeverspremies opgeteld, zijn in 2019 met 3,1 procent gestegen. Dat komt door de verhogingen van de WW- en WAO/WIA-premies. Sinds 2016 stijgen de contractuele loonkosten weer sneller dan de cao-lonen.