De gemeente Amsterdam gaat de gunstige voorwaarden om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht met een week verlengen vanwege problemen met het online overstapportaal.

Het overstapportaal kampt sinds maandag, een dag voor de deadline, met problemen waardoor mensen niet kunnen inloggen. Het is niet de eerste keer dat de site niet werkt. In november lag het zogenoemde erfpachtportaal er ook dagenlang uit.

"Hoewel er op 30 december nog zo'n drieduizend overstapaanvragen zijn binnengekomen, kregen sommige erfpachters foutmeldingen of werkte het portaal traag", vertelt de Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck. "Door de huidige gunstige voorwaarden te verlengen, bieden we de erfpachters verlengd de mogelijkheid hun aanvraag in het portaal te doen."

De eigenaren van bijna 160.000 Amsterdamse woningen kunnen tot 1 januari overstappen op een nieuw stelsel met eeuwigdurende erfpacht. Mensen die voor die tijd een aanvraag indienen, krijgen extra korting. Doen ze de aanvraag na de deadline, dan vervalt de korting en kan het zijn dat er zo'n duizenden of zelfs tienduizenden euro's meer moeten worden betaald. De deadline is dinsdag verlengd tot 8 januari 2020.

Amsterdamse woningeigenaren sluiten eeuwigdurende en voortdurende erfpacht allebei af voor onbepaalde tijd. Het verschil is dat bij voortdurende erfpacht elke 50 of 75 jaar opnieuw wordt gekeken naar de actuele grondwaarde. Vervolgens worden de erfpachtkosten daarop aangepast. Bij eeuwigdurende erfpacht blijven de erfpachtkosten altijd hetzelfde.