Voor het eerst is er in Nederland meer stroom opgewekt uit duurzame bronnen dan door steenkoolcentrales, meldt de Sociaal Economische Raad (SER) maandag. Vooral uit zonnepanelen en door het gebruik van biomassa is meer duurzame energie geproduceerd.

Terwijl de energieproductie uit duurzame bronnen toenam, daalde de productie uit kolen juist. Dit werd deels ook opgevangen door de productie van elektriciteit met gascentrales, die relatief minder vervuilend zijn dan kolencentrales.

Gemiddeld kwam 20 procent van de stroom uit duurzame bronnen. In het klimaatakkoord is afgesproken dat dit aandeel groeit naar 70 procent in 2030.

In totaal is er 13 procent meer duurzame energie geproduceerd in 2019. Dan gaat het niet alleen om elektriciteit, maar ook om de productie van bijvoorbeeld warmte. Het aandeel duurzame energie in de totale productie in Nederland groeit van 7,4 procent in 2018 naar 8,6 procent dit jaar.

Er werd bijvoorbeeld 46 procent meer stroom uit zonnepanelen geproduceerd. Dit is te danken aan een groei van het aantal zonnepanelen, maar ook het zonnige jaar.

Omgerekend hebben de panelen net zoveel stroom opgewekt als twee miljoen huishoudens jaarlijks verbruiken. Toch is dit nog maar 4 procent van alle stroom die in Nederland wordt verbruikt.