Per jaar gaat er ruim 500 euro per Nederlands huishouden naar de boerensector, meldt Trouw zaterdag op basis van berekeningen van Wageningen Economic Research. Deze subsidie komt vooral via de Europese Unie bij de boeren terecht.

Vanuit de Europese Unie wordt er namelijk 43 miljard euro uitgetrokken voor inkomenssteun voor boeren. Daar komt nog eens 18 miljard euro Europese steun voor plattelandsontwikkeling bij. Opgeteld gaat het per EU-inwoner om 122 euro per jaar.

Via de Nederlandse overheid wordt tussen 2014 en 2020 nog eens 150 miljoen euro per jaar bijgedragen. Per Nederlander gaat dit het om 9 euro per jaar. Vanuit de EU en de Nederlandse overheid samen gaat het dus om 131 euro per jaar, rekent een onderzoeker voor.

Voor een gemiddeld gezin met twee kinderen wordt er dan jaarlijks 532 euro betaald om de boerensector te steunen.

Eerder berekende de Algemene Rekenkamer dat twee derde van de Europese inkomenssteun in Nederland naar boeren met een hoger inkomen gaat. Ruim een vijfde gaat naar boeren die ook met de steun nog steeds een inkomen onder het wettelijk minimumloon hebben.