Medewerkers van tankstations en wasstraten gaan er vanaf januari 140 euro bruto per maand op vooruit en kunnen drie jaar eerder met pensioen. Dat is afgesproken in de nieuwe arbeidsovereenkomst, waarover FNV Metaal en werkgeversorganisaties BOVAG en BETA dinsdag een akkoord hebben bereikt. De cao geldt voor zo'n zeventienduizend mensen en heeft een looptijd van twee jaar.

De belangrijkste afspraak uit de nieuwe cao is een maandelijkse loonstijging van 140 euro bruto per maand. Ook zullen de werknemers uit van tankstations en wasbedrijven voortaan onder de regels uit het pensioenakkoord vallen voor een zwaar beroep.

"Hierdoor kunnen ze drie jaar eerder stoppen met werken.", zegt FNV-bestuurder Albert Kuiper. "Meer dan terecht, want deze medewerkers staan de hele dag, werken op onregelmatige tijden en hebben te maken met onveiligheid."

Daarnaast krijgen werknemers de ruimte om onder werktijd een opleiding te volgen, mits deze nodig is voor het werk. De cao legt ook vast dat werknemers naar het toilet mogen wanneer ze willen en er zijn afspraken gemaakt over de veiligheid van werknemers.

"Het is gelukt om afspraken te maken waarbij aandacht is voor zowel de instroom, de doorstroom als de uitstroom van medewerkers. Daarnaast is er specifieke aandacht voor veilig werken, scholing en oudere medewerkers. Al in het vorige cao-akkoord is afgesproken dat we een generatiepact nog verder zouden uitwerken. Dat is in deze cao gelukt", aldus Kuiper.