Energiebedrijven hebben in het derde kwartaal van 2019 minder CO2 uitgestoten dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Elektriciteitsbedrijven zetten bij hun productie minder steenkool in.

De steenkool werd deels vervangen door aardgas, waarbij minder CO2 vrijkomt als het wordt verbrand. Ook werd meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan in dezelfde periode in 2018.

Dit kwartaal was de CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer samen bijna 13 procent lager dan een jaar eerder. Deze bedrijven waren opgeteld goed voor bijna 29 procent van de totale uitstoot van Nederland.

Ook de landbouw en de industrie brachten hun uitstoot terug. Het ging om een daling van 5 procent. Deze sectoren worden door het CBS samengenomen.

Bij huishoudens was juist een toename van de CO2-emissie te zien. Het ging om een stijging van bijna 3 procent. "Er werd meer aardgas verstookt voor verwarming van woningen en ook de emissies door autogebruik namen toe", aldus het statistiekbureau. De uitstoot van huishoudens was goed voor 17 procent van het totaal.

De transportsector stootte ook meer uit. Hier ging het om een toename van bijna 2 procent. De uitstoot van de luchtvaart, binnenvaart en het wegvervoer nam toe, maar de uitstoot van de zeevaart nam juist af. De gehele sector was verantwoordelijk voor ruim 17 procent van de totale Nederlandse CO2-uitstoot.