De arbeidsproductiviteit in Nederland is de afgelopen tien jaar nauwelijks gegroeid, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wel werkten Nederlanders de afgelopen jaren gemiddeld meer uren.

De arbeidsproductiviteit is de toegevoegde waarde - de opbrengst - per gewerkt uur. In de periode van 1998 tot 2008 nam deze productiviteit met 20,7 procent toe. Tussen 2008 en 2018 was de groei nog maar 3,9 procent.

Het aantal gewerkte uren nam de afgelopen tien jaar toe met 5,3 procent. Om meer economische groei te creëren moeten Nederlanders dus vooral langer werken.

Volgens het CBS gaat de lagere groei van de productiviteit gepaard met de groei van het aantal zelfstandigen. Hoewel er geen direct verband kan worden gelegd, zouden zij gemiddeld minder productief zijn dan grotere bedrijven.

Daarnaast werd er de afgelopen tien jaar minder geïnvesteerd in kapitaalgoederen, zoals machines en auto's. Dit komt onder andere door de kredietcrisis die in 2008 begon. Tijdens de crisis raakten veel mensen hun baan kwijt en werd er minder geïnvesteerd in dit soort goederen.

Rond de eeuwwisseling werden er door de toenmalige ICT-revolutie veel meer investeringen gedaan.

Ook de vergrijzing houdt de groei van arbeidsproductiviteit tegen. Productiviteit zou vooral aan het begin van iemands carrière snel toenemen, omdat er dan meer wordt geïnvesteerd in scholingen en vaardigheden. Aan het eind van iemands carrière kan de productiviteit stagneren of zelfs afnemen.