Het pand van het failliete ziekenhuis MC Slotervaart komt definitief in handen van vastgoedbedrijf Zadelhoff. Het pand wordt opnieuw ingericht als zorglocatie, zo kwamen het vastgoedbedrijf en de gemeente dinsdag na lange onderhandelingen overeen.

In de overeenkomst is onder meer opgenomen dat oud-bestuurders van het ziekenhuis geen rol meer kunnen vervullen binnen het nieuwe zorgcentrum.

Ook moet er ruimte komen voor maatschappelijke en betaalbare zorg. De gemeente heeft een maximale huurprijs afgesproken met Zadelhoff.

Het Amsterdamse ziekenhuis werd in oktober 2018 failliet verklaard.

Overleg tussen vastgoedbedrijf en gemeente verliep moeizaam

De onderhandelingen tussen Zadelhoff en de gemeente verliepen lange tijd moeizaam. Zo was er onenigheid over de toekomstige functie van het pand. De nieuwe zorgfunctie van het gebouw voldoet aan de wensen van de gemeente Amsterdam.

Een deel van het voormalig ziekenhuis wordt in de toekomst mogelijk gesloopt. De gemeente en het vastgoedbedrijf werken hiervoor samen aan een plan.

Met het akkoord is een bedrag van minimaal 45 miljoen euro gemoeid. Dit lijkt voldoende om alle openstaande claims te betalen.

Commissie controleert de invulling

De komende periode zal een speciale commissie controleren of de invulling van het pand voldoet aan de overeenkomst tussen de gemeente en de vastgoedbeheerder.

Begin volgend jaar publiceert de commissie Van Manen een onderzoek naar het spraakmakende faillissement. Donderdag komt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid met een rapport over het mogelijke gebrek aan patiëntenveiligheid tijdens het faillissement.