Een deel van de Groningse woningeigenaren met aardbevingsschade komt alsnog in aanmerking voor een kostendekkende schadevergoeding van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en commissaris van de Koning René Paas bereikten hierover een akkoord met de NAM.

Woningeigenaren voor wie de vergoeding niet voldoende is om de woningschade te herstellen, krijgen van de NAM een aanvullend bedrag om de kosten te dekken.

Uit een onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer bleek dat veel Groningse woningeigenaren met schade niet genoeg hebben aan de eerder toegewezen vergoedingen van de NAM.

Het gaat naar verwachting om circa zesduizend woningeigenaren uit de provincie Groningen. Ze vallen onder deze regeling als er voor 31 maart 2017 een schademelding is gedaan. Ook moet het eerdere aanbod van de NAM uit 2018 zijn geaccepteerd zonder tussenkomst van de rechter of van de Arbiter Bodembeweging

De Groningse woningeigenaren die het oude aanbod van de NAM hebben geaccepteerd, moeten eerst aantonen dat dit onvoldoende was om de eigen woning te herstellen. Vervolgens kunnen zij zich van 6 januari tot 1 maart 2020 melden bij de provincie Groningen.