De pensioentoeslag die in Spanje tot nu toe alleen werd toegekend aan moeders met een arbeidsongeschiktheidspensioen en twee of meer kinderen, wordt voortaan ook toegekend aan vaders in een vergelijkbare situatie. Dat heeft het Europees Hof donderdag bepaald.

Een vader van twee dochters kreeg door het Spaanse instituut voor sociale zekerheid INSS een pensioen voor arbeidsongeschiktheid van 100 procent toegewezen. Hiertegen ging de man in beroep, omdat een moeder in dezelfde situatie volgens de Spaanse wet 5 procent extra krijgt. De vader wilde dezelfde regeling ontvangen, maar werd door het INSS niet in het gelijk gesteld.

In beroep bij de arbeidsrechter, die naar het Hof van Justitie van de Europese Unie stapte, kreeg de man alsnog gelijk. Het Hof oordeelt dat de Spaanse wet tegen de gelijke behandeling van vrouwen en mannen op het gebied van sociale zekerheid indruist. Vaders met minstens twee biologische of geadopteerde kinderen worden gediscrimineerd op basis van hun geslacht, wat verboden is.

De Spaanse wet was erop gericht om vrouwen te compenseren, omdat ze vaak een lager pensioen opbouwen dan mannen. Dit geldt vooral wanneer ze door ouderschap hun loopbaan een of meerdere keren hebben onderbroken.

Het Hof oordeelt nu dat de Spaanse wet geen melding maakt van deze omstandigheden, maar alleen onderscheid maakt op geslacht. Mannen die hun loopbaan onderbreken vanwege ouderschap kunnen dus geen aanspraak maken op een toeslag, terwijl vrouwen die doorwerken er wel gebruik van kunnen maken. Dat maakt de wet volgens het Hof toch discriminerend.