De onderwijsvakbonden hebben met werkgeversorganisatie PO-Raad een akkoord bereikt over een cao voor het basisonderwijs, melden de vakbonden en werkgevers donderdag. Hierin zijn onder meer een loonsverhoging van 4,5 procent en een eenmalige uitkering afgesproken. Ondanks de nieuwe cao gaat de geplande tweedaagse staking van eind januari nog wel door, laat de Algemene Onderwijsbond (AOb) weten.

De belangrijkste punten van de nieuwe arbeidsovereenkomst zijn een structurele loonsverhoging van 4,5 procent, een nabetaling van 33 procent van het maandsalaris, een eenmalig bedrag van 875 euro en een individueel recht op scholing. De cao geldt voor 181.000 mensen en gaat op 1 januari in.

AOb-bestuurder Eugene Stolk reageert tevreden op het onderhandelaarsakkoord: "Met het extra geld dat we hebben gekregen voor de algemene salarisverhoging en de herziening van de salarisschalen voor leraren hebben we het maximale eruit gehaald. Het is een eerste stap op weg naar een eerlijk salaris."

Ook CNV Onderwijs-onderhandelaar Hans de Jong reageert positief. "Met het afsluiten van deze cao is een belangrijke stap gezet, en dat werd tijd. Het is belangrijk dat iedereen die werkt in het primair onderwijs dit zo snel mogelijk merkt op de salarisstrook."

Rinda dan Besten, voorzitter van de werkgeversorganisatie, is ook blij met het akkoord. "Het akkoord is goed nieuws voor de sector en goed nieuws zo vlak voor de kerstvakantie", aldus Den Besten.

Acties blijven ondanks nieuwe cao nodig

Ondanks de nieuwe arbeidsovereenkomst blijft de staking voor januari op de planning staan. "De cao is een mooi tussenresultaat, maar we zijn er nog niet", zegt AOb-bestuurder Stolk. "De tweedaagse staking van januari gaat absoluut door".

Volgens Stolk is het basisonderwijs ondanks de loonstijging nog niet voldoende aantrekkelijk. "Want de loonkloof met het voortgezet onderwijs is nog niet gedicht. Als we het vak van leraar basisonderwijs aantrekkelijk willen houden en grote lerarentekorten willen voorkomen, moeten we leraren in het basis- en voortgezet onderwijs hetzelfde gaan betalen", aldus Stolk.

Hij zegt dat nog zeker een investering van 600 miljoen euro van het kabinet nodig is om op dat niveau te komen. "Zolang dat geld er niet is, gaan de acties door", zegt de bestuurder van de grootste onderwijsbond.

Bemiddeling SER-voorzitter Hamer heeft tot akkoord geleid

Halverwege november werden de onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers nog opgeschort, toen de vakbonden een loonsverhoging van 3 procent afwezen. Toen werd SER-voorzitter Mariëtte Hamer naar voren geschoven om de onderhandelingen uit het slop te halen.

En dat lukte. PO Raad-voorzitter Den Besten roemt de rol die Hamer speelde bij de onderhandelingen. "Haar creativiteit, inzet en nieuwe inzichten hebben echt het verschil gemaakt", sluit Den Besten af.