Huishoudens draaien onterecht op voor 80 procent van de watersysteemheffing van waterschappen, stelt Vereniging Eigen Huis (VEH). De belangenvereniging signaleert dat de huidige inrichting van het belastingstelsel particulieren benadeelt ten opzichte van bedrijven.

Een steeds groter deel van de opbrengsten van waterschappen wordt betaald door huishoudens, aldus VEH. De hoogte van de heffing wordt namelijk bepaald door de WOZ-waarde van panden die particulieren en bedrijven in bezit hebben. Doordat die waarde van woningen vele malen sneller stijgt dan die van bedrijfspanden, is volgens de vereniging "de balans zoek".

"Tussen 2017 en 2019 steeg de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 17,5 procent, terwijl bedrijfspanden in die periode gemiddeld 1 procent meer waard werden", aldus de belangenvereniging. Dat verschil loopt in 2020 nog verder op, verwacht VEH.

Bovendien hebben huishoudens geen zetels in waterschapsbesturen, terwijl vertegenwoordigers van "bedrijven, agrariërs en natuurbeheerders" zich juist vaak verkiesbaar stellen. Ook dat zou nadelig zijn voor particulieren. "Van een evenwichtige afweging van hun belangen is daardoor nauwelijks sprake en dat moet veranderen", schrijft de organisatie.

De belangenvereniging pleit in een brief aan de Unie van Waterschappen voor een eerlijker, duidelijker en duurzamer belastingstelsel.