Schiphol-topman Dick Benschop wil dat de luchtvaart voortaan als een normale sector wordt behandeld als het gaat om klimaatafspraken. De luchtvaartsector moet dus per 2050 helemaal klimaatneutraal vliegen.

Schiphol wil de uitstoot van broeikasgassen in 2030 naar nul hebben teruggebracht. De luchthaven wil dit ambitieuze voornemen realiseren door meer elektrische voertuigen in te zetten, meer zonnestroom en windstroom te gaan gebruiken en vliegtuigen 'elektrisch' te laten rijden.

"Samen met Heathrow lopen we daarbij het hardst op dit gebied in Europa", stelt Benschop in Het Parool. "In de terminals zijn we al goed onderweg, maar aan de luchtvaartkant moeten nog grote stappen worden gemaakt",

'Binnen tien jaar moet 14 procent van brandstof biologisch zijn'

Nu is de luchtvaart geen onderdeel van de afspraken die in 2015 in Parijs over het klimaat zijn gemaakt.

Benschop erkent dat de vliegtuigen veel broeikasgassen uitstoten. "Via de havengelden promoten we het gebruik van de meest duurzame vliegtuigen", stelt hoofd duurzaamheid Denise Pronk van Schiphol. "We zetten in Rotterdam een onderzoeksproject naar synthetische brandstof op en doen mee aan de biobrandstoffabriek van Sky NRG en KLM in Delfzijl."

Een zevende deel van de vliegtuigbrandstof die op Schiphol wordt gebruikt zou volgens Benschop in 2030 uit biologische bronnen moeten komen. Momenteel is dat slechts 0,1 procent.

'Luchtvaart stelde al eerder klimaatdoelen'

De Schiphol-baas is het niet eens met kritiek dat de luchtvaartsector zich weinig aantrekt van het klimaat omdat de sector in Parijs werd ontzien. "De luchtvaart had al eerdere doelstellingen vanuit VN-luchtvaartorganisatie Icao", stelt Benschop.

"Wij vallen als vliegveld wel onder Parijs, de luchtvaart die we faciliteren niet. Alhoewel luchtvaart geen deel uitmaakt van het klimaatakkoord, vind ik dat we ons moeten conformeren aan de doelstellingen van Parijs."