De Europese Unie heeft donderdag besloten dat obligaties voortaan alleen het predicaat 'groen' en 'duurzaam' mogen krijgen als de financiële producten aan bepaalde eisen voldoen. Tot nu toe kon nog redelijk vrijblijvend gebruik gemaakt worden van deze aanduidingen.

De handel in groene obligaties heeft een waarde van zo'n 200 miljard dollar (180 miljard euro). Financiële producten die beweren groen of duurzaam te zijn, moeten volgens de regels straks volledige openheid bieden over het aandeel van de investeringen dat milieuvriendelijk is.

Er komen drie gradaties van duurzaamheid waarmee financiële producten geclassificeerd worden. Ook obligaties die niets zeggen over milieuvriendelijkheid, moeten inzicht bieden in hun investeringen. Zo wordt ook voor die financiële producten duidelijk hoe groen de inhoud is.

Bas Eickhout, die namens GroenLinks in het Europees Parlement zit, juicht de stap toe. De EU loopt voorop met deze "ambitieuze definities voor duurzame investeringen", en kan daarmee als voorbeeld dienen voor andere landen. Ook milieuorganisaties zijn blij, omdat de regels tegenwicht kunnen bieden aan greenwashing: bedrijven die zich als groen presenteren, moeten dat nu echt gaan bewijzen.

De deal die door het Europees Parlement en de Europese Raad is gesloten, moet nu door de Europese Commissie worden goedgekeurd.