Veel grote verzekeraars zijn nog druk in onderhandeling met zorgverleners over contracten voor 2020, blijkt uit een rondgang van NU.nl. Dit betekent dat consumenten hun keus om over te stappen nog niet kunnen baseren op een volledige lijst van onderlinge afspraken, die duidelijk maakt welke zorg wordt vergoed. Het is niet nieuw, maar wel "een slechte zaak", vindt de Consumentenbond.

VGZ, dat onder meer Univé en UMC voert, laat weten dat de onderhandelingsfase nog volop gaande is. "Een aantal contracten is overeengekomen, een aantal gesprekken loopt nog", aldus een woordvoerder.

Dit beeld komt ook terug bij Zilveren Kruis, CZ en Menzis. Allen zeggen dat de gesprekken met sommige zorgverleners al zijn afgerond, maar dat er ook nog veel lopende gevallen zijn. Percentages worden niet genoemd.

Zilveren Kruis zegt wel dat het proces op dit moment "even ver als vorig jaar" is. "It takes two to tango", vat de woordvoerder het samen: verzekeraars zijn niet de enige partij, ook zorgverleners zitten aan tafel en hebben dus invloed op de snelheid van de besluiten.

Consumenten die informatie willen over contracten met specifieke ziekenhuizen, kunnen zich bij Zilveren Kruis wel aanmelden voor een zogenoemde "contractmelder". Ze worden dan op de hoogte gebracht wanneer er een afspraak is gemaakt met de zorgverlener in kwestie.

'Kleine kans dat het morgen klaar is'

Hoe snel kunnen we de definitieve lijsten dan wel verwachten? Ook daarover durven de moederbedrijven geen uitspraken te doen. "Zo snel mogelijk", zegt CZ, dat onder meer NN en OHRA onder zich schaart. "Het liefst heb ik morgen alles rond", zegt Menzis, waar onder andere Anderzorg en HEMA onder vallen. "Maar ik acht de kans klein dat het dan klaar is."

Klanten weten kortom voorlopig nog niet waar ze aan toe zijn. "Wij vinden het een slechte zaak dat verzekeraars dat niet kunnen vertellen", reageert de Consumentenbond. Het gaat volgens de belangenvereniging om essentiële informatie om een keus te maken. "Wie gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener, loopt namelijk het risico een deel van de behandeling zelf te moeten betalen."

De bond trok overigens al vaker aan de bel, want het probleem is niet nieuw. En ook Pricewise kopte in 2018: "Overstapwindow voor consumenten op basis van volledige informatie steeds kleiner". Verzekeraars zijn stelselmatig laat, en steeds later, terwijl klanten voor 1 januari moeten kiezen als willen dat hun oude verzekering automatisch wordt stopgezet. Ze hebben tot 31 januari als ze zelf hun oude contract opzeggen.

Is een wettelijke sluitingstermijn de oplossing? "Ja, er moet een deadline komen: dezelfde als de bekendmaking van de premies", zegt Consumentenbond-woordvoerder Gerard Spierenburg stellig. Dat betekent dat op 12 november alles bekend zou zijn. Dat zou dus flink aanpoten worden.

Moederbedrijven en hun verzekeraars

  • Achmea: Avéro Achmea, De Friesland, Zorgverzekeraar Pro Life, FBTO, Ik!, Interpolis, Kiemer, OZF, Achmea Pro Life, Ziezo, Zilveren Kruis
  • VGZ: IZA, IZZ, UMC, Univé
  • CZ: CZ, CZdirect, NN, OHRA
  • Menzis: Anderzorg, Hema, Menzis, PMA