De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Nationale-Nederlanden Bank een boete van 1,1 miljoen opgelegd, omdat de bank de regels voor de verstrekking van kredieten heeft overtreden. NN heeft bezwaar aangetekend.

De AFM onderzocht dertig klantendossiers van NN Bank en vond fouten in acht dossiers. De bank verstrekte consumptieve kredieten die niet verantwoord waren. Deze leningen zijn bedoeld voor de aanschaf van goederen met een beperkte houdbaarheid, zoals een auto, een vakantie of witgoed.

Nationale-Nederlanden Bank keek onvoldoende naar de de financiële positie van de klanten, zegt de toezichthouder. Zo keek het bedrijf niet goed naar bijvoorbeeld pensioenverplichtingen en kinderalimentatie.

De AFM legde eind augustus een boete van 1.125.000 euro op en dat is een lager bedrag dan gebruikelijk is in soortgelijke gevallen. Dat komt doordat NN Bank al maatregelen heeft genomen en het beleid voor het meerekenen van pensioenverplichtingen en kinderalimentatie heeft aangepast.

Het is belangrijk dat de kredietnemer na het betalen van rente en aflossing van een lening voldoende overhoudt om in zijn levensonderhoud te voorzien, zegt de AFM. Omdat de lasten van een krediet iedere maand terugkomen, hebben ook relatief kleine bedragen een grote invloed op het financieel welzijn van de consument. Kredietverstrekkers moeten daarom zorgvuldig kijken naar de financiële situatie van de klant.

NN Bank laat in een reactie weten het niet eens te zijn met de boete van de AFM. "Wij volgen de leennormen die zijn afgesproken met brancheorganisaties", aldus een woordvoerder. De bank heeft bezwaar aangetekend.