Het aantal Nederlanders met een bijstandsuitkering is in het derde kwartaal verder afgenomen. Eind september hadden 416.000 Nederlanders een dergelijke uitkering, 20.000 minder dan dezelfde periode vorig jaar, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Het aantal ontvangers van bijstandsuitkeringen loopt sinds medio 2017 steeds verder terug. Waar er begin 2017 nog 465.000 bijstandsontvangers waren, ligt dit eind september van dit jaar ruim 10 procent lager.

Het CBS signaleert een daling van het aantal bijstandsontvangers in elke leeftijdsgroep. Vooral in de leeftijdsgroep 27 tot 45 daalt het aantal flink, met bijna veertienduizend. Het aantal bijstandsgerechtigden tot 27 jaar was bijna vijfduizend lager dan een jaar eerder, een daling van 12 procent. Bij 45-plussers was de daling met duizend het kleinst.

In de leeftijdsgroep waar de grootste daling plaatsvindt, duurt de daling ook het langst. De bijstandsgroep van tussen de 27 en 45 oud daalt al elf kwartalen op rij. Bij de jongeren tot 27 jaar is die periode wat minder lang, namelijk acht kwartalen, en bij 45-plussers het kortst, vijf kwartalen.

De jaarlijkse verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd speelt bij de laatstgenoemde groep een rol, stelt het CBS. Door de verhoging moeten de oudsten uit deze groep, degenen die tegen de AOW-leeftijd aan zitten, langer wachten voordat zij de bijstand kunnen verruilen voor AOW. Hierdoor blijven zij dus langer in de bijstand zitten.