Verplicht pensioensparen zou voor alle werkenden moeten gelden, en dus ook voor zelfstandigen. Zo kan ook deze groep voldoende pensioen opbouwen. Daarin schiet het huidige Nederlandse pensioenakkoord tekort, concludeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een pensioenrapport.

Ditzelfde geldt overigens ook voor de pensioenafspraken van OESO-landen Australië, Denemarken, Duitsland, Japan en Mexico.

Niet alleen zou het verplicht opbouwen van pensioen ervoor zorgen dat zzp'ers voldoende pensioen opbouwen, maar het zou er ook voor zorgen dat flexibele contracten minder gemakkelijk "misbruikt" worden om loonkosten laag te houden.

Volgens de OESO krijgen Nederlandse zelfstandigen in het huidige stelsel naar verwachting een pensioen dat 60 procent lager is dan dat van iemand in loondienst. Dit verschil is in andere OESO-landen met gemiddeld 20 procent flink lager. Wel vangt in Nederland de AOW iets van het verschil op.