Voor het tweede jaar op rij is het percentage melkkoeien in de wei toegenomen, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2018 kwam 71 procent van de 1,6 miljoen melkkoeien in de wei, tegen 65 procent in 2016.

In 2015 en 2016 was dat nog 65 procent. In de periode 2010 tot 2015 daalde het percentage koeien in de wei juist: van 74 procent tot 65 procent.

Koeien meer buiten laten grazen is een van de maatregelen die de veehouderij zelf kan nemen om de stikstofuitstoot in de landbouw terug te dringen. Buiten vermengt de mest zich niet met urine, wat door chemische reacties voor extra stikstofuitstoot zorgt.

De melkkoeien die in de wei lopen, worden wel minder lang buiten gehouden. In 2018 liep een geweide melkkoe gemiddeld 1.648 uur in de wei, tegen 1.941 uur in 2013. Grote effecten op de emissie worden pas bereikt bij melkveehouders die veel uren weidegang toepassen, namelijk meer dan drieduizend uur.