De vertrouwensindex voor boeren en tuinders is in het derde kwartaal verder gedaald, meldt Wageningen University & Research maandag. De Agro Vertrouwensindex daalde met 4,2 naar 6 punten, wat het laagste niveau is sinds de introductie in 2013. Wel zijn nog altijd meer ondernemers positief dan negatief.

In de index wordt ook een onderscheid gemaakt tussen de verschillende deelsectoren. Zo blijkt dat melkveehouders het minste vertrouwen hebben - zij blijven vlak boven het nulpunt hangen. Onder glastuinhouders nam het vertrouwen wel behoorlijk af, maar is het vertrouwen nog altijd goed te noemen.

Varkenshouders zijn juist flink positiever dan een kwartaal eerder, met een plus van 14 punten.

Over de financiële toekomst van hun bedrijf over twee tot drie jaar zijn meer ondernemers negatief dan positief. De index daalde voor alle deelsectoren in totaal met 6 punten naar -3.

De Agro Vertrouwensindex legde respondenten ook een stelling voor: "De Europese Unie en Nederland willen een klimaatneutrale economie in 2050. Dit biedt mijn bedrijf kansen." Hierop reageren de ondernemers wisselend. 39 procent denkt dat het doel problemen oplevert voor hun bedrijf. Daartegenover is een derde van de ondernemers neutraal over de stelling en ziet 28 procent kansen.