Het aantal werkende 55-plussers zit in de lift. Het aantal werkende 55- tot 65-jarigen steeg met 300.000 tussen het eerste kwartaal van 2014 en het derde kwartaal van 2019. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De vergrijzing en afschaffing van het vroegpensioen dragen hieraan bij.

In het derde kwartaal van 2019 waren er negen miljoen mensen met betaald werk. Dat zijn er ruim 106.000 meer dan eind 2018. De arbeidsdeelname van mensen onder de 45 jaar nam nauwelijks toe. Meer dan 60 procent van die toename is toe te schrijven aan werkenden in de groep tussen de 45- en 75-jarigen.

Voornamelijk vrouwen in die leeftijdsgroep gingen aan de bak. De nettoarbeidsparticipatie van vrouwen boven de 45 jaar groeide in de drie kwartalen van 52 procent naar 53,1 procent dit kwartaal. Ter vergelijking: bij mannen groeide dit percentage van 65,3 naar 65,6.

In 2002 was de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen nog 60 jaar en ruim acht maanden. Dit jaar is dat 65 jaar.