De helft van de gepensioneerden had een uitkering of soms helemaal geen inkomen in het jaar voordat ze met pensioen gingen. Dit blijkt vrijdag uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS keek naar de ouderen die op 30 september 2016 65 jaar oud waren. Van deze groep gepensioneerden is in kaart gebracht welke inkomstenbronnen zij hadden in de vijftien jaar voorafgaand aan hun pensioen.

Van de hele groep had 21 procent geen inkomen uit werk of inkomen in het jaar voor de pensionering. Ruim 18 procent had een uitkering voor arbeidsongeschiktheid of ziekte en nog eens 11 procent had een bijstands- of werkloosheidsuitkering.

Uit het onderzoek blijkt dat lageropgeleide mannen vaker dan hogeropgeleide mannen moesten rondkomen van een uitkering in het jaar voor de pensionering. Lageropgeleide vrouwen hadden vaker helemaal geen inkomen voorafgaand aan pensionering.

Zo had maar 28 procent van de lageropgeleide vrouwen een baan in het jaar voordat ze 65 jaar werden. Ruim 43 procent van deze groep had helemaal geen inkomen, 17 procent had een arbeidsongeschiktheidsuitkering en 11 procent kwam rond van een bijstands- of werkloosheidsuitkering.