Volgens president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) is het Nederlandse belastingstelsel te ingewikkeld en "onevenwichtig", onder meer doordat woningbezit en pensioensparen worden "gesubsidieerd". Dat zei hij woensdag in een toespraak tijdens de accountantsdag die jaarlijks wordt georganiseerd.

Volgens Knot zou een simpeler belastingstelsel het draagvlak onder burgers vergroten. Ook is volgens hem een "meer fiscaalneutrale behandeling van vermogens" wenselijk.

Op dit moment is de belasting op arbeid relatief hoog, terwijl bezit minder wordt belast. Dat zou anders moeten, vindt Knot. "Eigenwoningbezit en pensioensparen worden momenteel netto gesubsidieerd. Dit verstoort de beleggingskeuze van huishoudens, en de schatkist loopt opbrengsten mis", aldus de DNB-president.

Knot is al langer kritisch op de hypotheekrenteaftrek waarop hij met deze uitspraken onder meer doelt.

Ook voor bedrijven zijn er "onevenwichtigheden" in het huidige stelsel, vindt Knot. Het Nederlandse spaaroverschot van bedrijven zou mogelijk samenhangen met fiscale prikkels voor directeur-grootaandeelhouders om winst in te houden. Daardoor kunnen ze belastingheffingen uitstellen en in sommige gevallen zelfs ontlopen.

Knot pleit in zijn toespraak voor nog meer hervormingen. Zo spreekt hij zich uit voor het beprijzen van CO2, "om de Nederlandse economie klaar te maken voor de toekomst".