De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vermoedt dat grote handelaren in de agrarische sector verboden prijsafspraken hebben gemaakt over de inkoopprijs die ze aan boeren betalen. De toezichthouder heeft naar aanleiding daarvan invallen gedaan bij verschillende handelaren.

Er is mogelijk sprake van kartelvorming, waarbij boeren worden benadeeld doordat ze een lagere prijs krijgen voor hun producten. Handelaren zouden de inkoopprijs met elkaar hebben afgestemd.

De ACM meldt maandag dat de komende tijd wordt onderzocht of de Mededingingswet inderdaad is overtreden. Als dit het geval is, dan kunnen de partijen die prijsafspraken hebben gemaakt sancties opgelegd krijgen.

De toezichthouder kreeg ook signalen van "andere mogelijke overtredingen van de Mededingingswet in de agrarische sector". Die worden eveneens onderzocht.

Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de prijsopbouw in de agrarische sector. "De weg die ons voedsel aflegt van boer tot bord kent vele schakels. De monitor laat straks voor een aantal producten per schakel zien welke prijs ondernemingen betaalden voor inkoop van een product en wat hun verkoopprijs is", aldus de ACM.

De toezichthouder roept mensen op vermoedens van prijsafspraken te melden. Dat mag ook anoniem.