De koopkracht neemt tussen 2022 en 2025 door de vergrijzing naar verwachting niet toe, voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) maandag. De voorspelde stijging van de cao-lonen wordt tenietgedaan door hogere zorgpremies, hogere belastingen en hogere pensioenpremies.

Ook de economie zal naar verwachting afkoelen door de vergrijzing. De gemiddelde economische groei valt tussen 2022 en 2025 terug naar 1,1 procent doordat er steeds minder nieuwe mensen op de arbeidsmarkt komen.

Vanaf 2022 zal voor het eerst de bevolking in de leeftijd 15 tot 74 jaar afnemen, merkt het CPB op. Dit heeft grote gevolgen voor de economie.

Werkgelegenheid in zorg neemt toe

Vooral de werkgelegenheid in de zorg zal rond die tijd groeien, denkt het CPB, gemiddeld met 2,1 procent per jaar. Hierdoor staat de groei van de werkgelegenheid in andere sectoren onder druk.

Volgens de laatste raming van het CPB zal de Nederlandse economie tussen 2018 en 2021 nog gemiddeld met 1,8 procent per jaar groeien. De koopkracht groeit in de periode nog met 1,1 procent

Het gaat om de eerste raming van het CPB naar de economische en budgettaire ontwikkelingen vanaf 2022.