De druk van de inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en overige premies op het inkomen van huishoudens bleef in 2018 gemiddeld steken op 38,5 procent. Hiermee was de belasting- en premiedruk ongeveer even groot als in 2017, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

De belasting- en premiedruk schommelt sinds de herziening van het belastingstelsel in 2001 rond de 40 procent, aldus het CBS. Sinds 2013 is de gemiddelde druk afgenomen door een daling van de verschuldigde pensioenpremie. Na 2016 is de druk weer iets opgelopen door een hogere inkomstenbelasting.

De belasting- en premiedruk loopt op naarmate het bruto-inkomen van huishoudens toeneemt. Voor huishoudens met de hoogste inkomens ligt de druk met 44 procent het hoogst.

Opvallend is dat huishoudens in de laagste inkomensgroep niet de minste belasting- en premiedruk ervaren. In de laagste groep zitten relatief veel zelfstandigen en studenten met zeer lage inkomens.

Verplichte premies, zoals die voor de basisverzekering, drukken bij deze inkomensgroepen zwaarder op het bruto-inkomen. Hierdoor is de druk groter, concludeert het CBS.