De Volksbank kan nog niet opnieuw worden geprivatiseerd, schrijft minister van Financiën Wopke Hoekstra dinsdag in een Kamerbrief. De genationaliseerde bank moet volgens hem eerst de kosten verder omlaag brengen en nieuwe inkomstenbronnen aanboren.

De Volksbank heeft daarnaast een grote spaar- en hypotheekportefeuille, waardoor de bank gevoelig is voor renteschommelingen. Zo staat de huidige marktrente historisch erg laag. Banken zien daardoor hun resultaten onder druk staan.

Volgens Hoekstra is het door deze marktomstandigheden nog niet mogelijk om een besluit te nemen over de toekomst van de Volksbank. De bank is het hier mee eens, schrijft de minister.

Hoekstra baseert zich voor deze conclusies op de voortgangsrapportage van stichting NLFI, die de aandelen van Nederlandse genationaliseerde financiële instellingen beheert.

Uiteindelijk weer op eigen benen

Als de bank weer geprivatiseerd wordt, moet wel worden gelet op het behouden van het "maatschappelijke karakter", aldus Hoekstra. Onder meer de uitgesproken duurzame ASN Bank is onderdeel van het portfolio van de financiële instelling. De Volksbank moet dit karakter ook na het zelfstandig worden vasthouden, vindt de Tweede Kamer.

Tijdens de financiële crisis werd de Volksbank genationaliseerd. Dit was in 2013, toen de bank nog SNS Reaal heette. Het was vanaf het begin duidelijk dat de bank uiteindelijk weer op eigen benen moest komen te staan.

Dat doel is er nog steeds, maar wel pas als de bank sterk genoeg is om zonder toekomstige steun te overleven. De huidige

"In elk toekomstscenario dient de bank voldoende wendbaar, weerbaar en schokbesteding te zijn, zodat de bank, ook ten tijde van crises, zonder nieuwe steun van de overheid zichzelf kan financieren", schrijft Hoekstra hierover.