Ouders met studerende kinderen van onder de achttien jaar hebben vanaf volgend jaar alsnog recht op kinderbijslag en het kindgebonden budget, schrijft het AD zaterdagochtend. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben daar overeenstemming over bereikt en trekken 54 miljoen euro uit om de deal in de praktijk te brengen.

De regeringspartijen willen de maatregel bekostigen door de kinderbijslagbedragen in 2020 niet te laten stijgen: per kwartaal zou 320,41 euro worden uitbetaald, maar dat bedrag blijft nu steken op 316,41 euro.

Ouders hebben momenteel geen recht op een extra financiële bijdrage als hun kinderen bijvoorbeeld studiefinanciering ontvangen omdat zij een hbo- of universitaire opleiding volgen. Als de studenten te veel verdienen met een stage of bijbaan, gaat er ook een streep door het extra geld.

Gezinnen werden voorheen nog door de basisbeurs gecompenseerd toen de kinderbijslag werd stopgezet. Sinds de invoering van het leenstelsel is de beurs echter geen gift meer, maar moeten studenten er een lening voor afsluiten.

De VVD spreekt van een "kromme situatie" die wordt rechtgezet. Met de deal zouden ouders van zo'n 38.000 kinderen straks alsnog op een bijdrage van ruim 1.250 euro per jaar kunnen rekenen. Als het gezin een relatief laag inkomen heeft, krijgen zij een extra bedrag in de vorm van het kindgebonden budget.