De levensverwachting stijgt vanaf 2025 licht, blijkt uit een prognose van het CBS vrijdag. Toch blijft de AOW-leeftijd, die daaraan is gekoppeld, in 2025 op 67 staan. Dat schrijft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Mensen die in 2025 65 jaar zijn, hebben naar verwachting nog 20,74 jaar te leven. Dat is iets meer dan een maand langer dan de verwachting voor 65-jarigen in 2024, die naar verwachting nog 20,63 jaar te leven hebben.

Deze stijging is te klein voor een stijging in de AOW-leeftijd, die is gekoppeld aan levensverwachting. Elk jaar levenswinst wordt vertaald in gemiddeld acht maanden langer doorwerken en gemiddeld vier maanden langer AOW-pensioen.

Met de oude CBS-prognose uit 2018 becijferde het ministerie in juni nog dat de AOW-leeftijd in 2025 op 67 blijft. In deze nieuwe prognose is de levensverwachting van 65-plussers in 2025 slechts een halve week gestegen.

Gestage toename levensverwachting

Tot 2024 ligt de AOW-leeftijd vast. Mensen die dit jaar 65 worden, krijgen met 66 jaar en 4 maanden AOW. In het pensioenakkoord is afgesproken dat die leeftijd langzaam stijgt. In 2024 ligt die voor het eerst op 67 jaar.

Sinds de jaren vijftig neemt de levensverwachting gestaag toe. In 1950 leefden 65-jarigen gemiddeld nog 14,3 jaar. In 2018 was dat al gestegen naar 19,9 jaar. Volgens de huidige prognose is dat in 2025 nog eens 0,9 jaar langer.

Na 2014 is de levensverwachting in West-Europese landen nauwelijks toegenomen.